BEDİR HAVUZCULUK

CTX DEZENFEKTANLARCTX 200/gr

ağırlık

kod

Liste fiyatı

12 kg

3138

69,00 EURO

30 kg

3139

169,00 EURO

50 kg

3140

270,00 EUROCTX 300/gr

ağırlık

kod

 Liste fiyatı

12 kg

3150

80,00 EURO

30 kg

3151

200,00 EURO

50 kg

3252

320,00 EUROCTX 300/gr

ağırlık

kod

Liste fiyatı

12 kg

3157

80,00 EURO

30 kg

3158

200,00 EURO

50 kg

3259

320,00 EURO

    STABİLİZE KLOR İLE DEZENFEKSİYON

         Yüzme havuzu dezenfeksiyonu dünyada ağırlık olarak klor ile yapılır. Hızlı sonuç vermesi ve düşük  kullanım maliyeti nedeniyle tercih edilir. CTX  klor ürünleri muhtemel tüm dezenfeksliyon  uygulamalarını kapsar. 20 gramlık tabletlerde daha etklili sonuç alınır.Şok klorlama için çok uygundur. Seramik kaplı havuzlarda kullanılır.

Diklor stabilize granül dezenfektan %55 klor içerir

Diklor stabilize granül dezenfektan %90klor içerir.

CTX - 300    Triklor Pudra

Diklor stabilize granül dezenfektan %90klor içerir.

CTX - 200 / gr Diklor Granül

CTX - 300    Triklor Granül

CTX - 370 Tablet Klor


CTX 370/gr

ağırlık

kod

Liste fiyatı

12 kg

3170

105,00 EURO

50 kg

3172

400,00 EURO

Yavaş çözünen tablet triklor dezenfektan  ,200gr tablet %90 klor içerir

                    DEZENFEKTAN TABLETLER

        Tablet ,toz ve granül haldeki ürünler bakteri yok etmede sıradışı kapasiteye sahiptir. CTX-370 dispanser ile kolay kullanımı,ekonomik ve etkili sonuç vermesi nedeniyle tercih edilir. İçerdiği % 90 aktif klor diğer klor ürünlerine göre daha dayanıklı ve uzun süreli etki gösterir. Tablet yavaş  erime özelliğine sahiptir.


CTX - 392 Üç etkili tablet Klor


CTX 370/gr

ağırlık

kod

Liste fiyatı

12 kg

15275

105,00 EURO

25 kg

7901

400,00 EURO

Yavaş çözünen tablet triklor dezenfektan  ,200gr tablet %90 klor içerir

CTX YOSUN ÖNLEYİCİLER


CTX 60

ağırlık

kod

Liste fiyatı

5 lt

3190

30,00 EURO

25 lt

3191

105,00 EURO

Yosun önleyici ve parlatıcı ,suyun yosun oluşumasını önler ve havuz suyuna parlaklı verir.CTX 500

ağırlık

kod

 Liste fiyatı

5 lt

3194

32,00 EURO

25 lt

3195

130,00 EURO

Havuz suyundaki oluşmuş yosunları öldürür.

CTX - 500 Yosun Öldürücü


CTX 550

ağırlık

kod

Liste fiyatı

25 lt

2906

120,00 EUR0

Kış süresince havuz suyunda bakteri ve yosun oluşmasını engeller.

CTX - 60 Yosun önleyici ve parlatıcı

CTX - 550   Kışlık bakım

Parlatıcı ve Yosun Öldürücüler

       Klor ve bromlu dezenfektanların havuzdaki etkilerini artırmak için kullanılır. Havuzdaki yeşillenmeler ve yüzeyde görülen organik oluşumları engeller

      1.etap:Havuz suyunun ph’ın 7,2-7,6 arasında olmasını sağladıktan sonra ,su sıcaklığının 15° altına indiğinde   m³ başına 15gr. CTX-200 havuz suyuna koyunuz.

       2.etap:Her 100 m³ havuz suyu için 5lt CTX 550 koyunuz,kışın yapılan bu işlem havuzunuzda böcek ve yosun oluşmasını engeller

 


        3.etap: Ph’ı dengelleyin ,filitrasyonu 8 saat çalıştırın.

Kış Bakımı kullanma talimati

CTX ÇÖKTÜRÜCÜLER


CTX 41

ağırlık

kod

Liste fiyatı

5 lt

3117

17,00 EURO

25 lt

3118

63,00 EURO

Sıvı çöktürücü ,berrak su elde etmek için sudaasılı bulunan partakülleri dipte topaklanmasını sağlar.


CTX 43

ağırlık

kod

 Liste fiyatı

1 kg

3121

40,00 EURO

Kartuş çöktürücü tablet olarak yavaş eriyen özelliği ile sürekli olarak havuz suyunun berrak kalmasını ve en iyi  dezenfektan ortamını sağlar

Ctx-43 Kartuş Çöktürücü

CTX -41 Sıvı Çöktürücü

SUYUN ÇÖKTÜRME İŞLEMİ

         Kimyasal olarak su içersindeki ‘’ çöktürme’’ ilavesi ile gerçekleşir. Buna gerek duyulmasının sebebi hava ve su yoluyla havuza ulaşan koloidal (suda askıda bulunan) bulanıklık yapan taneciklerdir. CTX çöktürücüleri,bu taneciklerin suda ayrıştırılmasını kolaylaştırır ve dezenfektan kullanımını azaltırCTX 10

ağırlık

kod

Liste fiyatı

16 kg

3107

47,00 EURO

40 kg

3108

105,00 EURO

Ph’ı 7,2   ve  7,6  arasında tutmak için granül ph düşürücü


Ph’ı 7,2   ve  7,6  arasında tutmak için granül ph yükseltci

CTX - 20 PH YÜKSELTİCİ

CTX - 10 PH DÜŞÜRÜCÜ


CTX 20

ağırlık

kod

Liste fiyatı

12 kg

3110

48,00 EURO

35 kg

3111

120,00 EURO

Ctx ph düzenleyiciler

             Ph su suyun asit ya da baz (alkali)karakterini göstermek için kullanılan bir terimdir. Mevcut ph derecesi  0-14v aralığında tanımlıdır.  Ph=7 ‘de nöt^’dür. Ph 7’den aşağıya doğru azaldıkça suyun asit karakteri artar. Yüzme havuzlarda en iyi dezenfeksiyon ortamını sağlamak için ph değeri 7,2-7,6 arası nda olmalıdır. Uygun aralıkta olmayan ph değerleri yüzünden kimyasal kullanım oranı artar,su bulanıklaşır ve gözlerde yanma hissedilir.