BEDİR HAVUZCULUK

QUARDEK DEZENFEKTANLAR

havuz dezenfektanı


KULLANIM AMACI :

Dezenfektan olarak kullanılan ürünler bakterileri,virüsleri, mantarları

 ve yasunları öldürür.

Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılır.

AVANTAJLARI :

1- İçinde bulunan stabilizatör, serbest klorun havuz suyunda

 uzun süre kalmasını sağlar. Klor tüketimi minimum düzeye

olup daha ekonomiktir.

2- Dozaj pompasıyla filtrasyon suyu sistemine herhangi bir yerinden verilmesi uygundur. El ile uygulama denge tankı veya skimer den yapılabilir.

3- Depolaması kolaydır.
KLOR 56 HS  (kolay eriyen)

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı

10 kg


35

18 kg

58

50 kg

145

Diklor stabilize granül dezenfektan %55 klor içerir

QUARDEX KLOR 56 HS

Stabilizatörlü ,kolay erir

Granül yapıdadır

Ph=7

Sok ve normal klorlama için uygundur

%56_60 aktif klor içerir.KLOR 90-TB  (zor eriyen)

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı

10 kg


45

20 kg

64

50 kg

175

Stabilizatörlü ,kolay erir

%90 aktif  klor içerir.

Ph=3-4

Tablet şeklindedir

Skimmer ve ön filtre için uygundur.

QUARDEX KLOR 90 TB

QUARDEX YOSUN ÖNLEYİCİLER
QUARDEX-PQ

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


20 LTLFS

QUARDEX -PQ Y

AVANTAJLARI :

1- Klor ihtiva etmez. Bakır ve benzeri zehirli elementler içermez.

2- Özellikle etkili ve uzun süreli yok etme özelliğine sahiptir. Estrichia Coli bakterisi ile yapılan deneylerde %99,63 öldürme etkisi tespit edilmiştir. Daha önceden oluşmuş biyolojik birimleri hızla yok eder.

3- İnsan sağlığına çevreye kesinlikle zararlı değildir. Biyolojik parçalanabilme özelliği %100 değerindedir. Avrupa Topluluğu (OECD), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), USA Gıda Yönetmeliği (FDA)'ne uygundur.

4- Klorla uyum içinde kullanılarak bakteri öldürücü etkisini kuvvetlendirir. Kullanımı ile havuz suyu klor tüketimini minimum %60 azaltır, ekonomiktir.

5- Organik maddelerin varlığında özellikle sert sularda bile etkili ve uzun süreli yok etme gücüne sahiptir. Diğer yosun önleyicilere göre daha etkili olduğu için daha da az kullanılır. Suda köpürme etkisi minimuma indirgenmiştir.

 


yosun önleyici

      Özel farmosotik kalitede, köpük yapmayan katyonik yapıda, quarterner amonyum tuzlarına ait bileşikler içeren, konsantre, yosun giderici, mavi renkli berrak sıvıdır.

QUARDEX-S

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


20 LTLFS

QUARDEX -S

        Özel farmosötik kalitede, polyquat yapıda, yosun önleyici, mavi renkli berrak sıvıdır. Az köpük yapar

QUARDEX BERRAKLAŞTIRICI

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


25 LTLFS

Havuzlarda oluşmuş yosunları yok eder, yosunlaşmayı kesin önler. Sağlıklı, berrak, göz zevkine uygun bir yüzme ortamı sağlar


QUARDEX  BERRAKLAŞTIRICI

Havuzlarda oluşmuş yosunları yok eder, yosunlaşmayı kesin önler. Sağlıklı, berrak, göz zevkine uygun bir yüzme ortamı sağlar


     Parlatıcı – Berraklaştırıcı etkiye sahip ve yosun önleyebilen, polyquat yapıda açık sarı renkli berrak sıvıdır.
Havuzlarda oluşmuş yosunları yok eder, yosunlaşmayı kesin önler. Sağlıklı, berrak, göz zevkine uygun bir yüzme ortamı sağlar


QUARDEX ÇÖKTÜRÜCÜLER

havuz suyu çöktürücü

Suda kolay çözünebilen flokülant bir maddedir.

3- Sülfat içermediği için havuz tesisatına ve malzemelerine zarar vermez.

2- Düşük dozlarda kullanılması ve yapısal özelliği nedeniyle alüminyum sülfat vb. kimyasal gibi insan sağlığı için zararlı değildir. Avrupa'da içme suyu arıtım tesislerinde 500 gr / m³ 'e kadar kullanılır.

4- Suya ilk ilave edildiği anda bulanıklığa neden olmaz, flokülasyon işlemi sonucunda koagülasyon yumaklaşma çabuk olur ve sedimantasyon (çökelme) hızı yüksektir.

5- Az kullanılır, dolayısıyla diğer flokülantlara kıyasla ekonomiktir.

6- Düşük sıcaklıklarda da iyi performans gösterir. Kullanım pH aralık değeri büyüktür (6,5 - 9,5)

Filtre edilemeyen askıdaki katı maddeleri fiziko kimyasal olarak flokülasyon işlemi ile yumaklaştırır, kum filtresinde tutulmasını kolaylaştırır ve suyun bulanıklığını önler.

Havuzlarda oluşmuş yosunları yok eder, yosunlaşmayı kesin önler. Sağlıklı, berrak, göz zevkine uygun bir yüzme ortamı sağlar


QUARDEX FLOCK TOZ (TOZ ÇÖKTÜCÜCÜ)
QUARDEX FLOC TOZ

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


25 LT

10 LTLFS

      Polimerik yapıda sarımtırak güçlü bir topaklayıcı tozdur. Sülfat içermez.


QUARDEX  FLOCK SIVI (SIVI ÇÖKTÜCÜ

Havuzlarda oluşmuş yosunları yok eder, yosunlaşmayı kesin önler. Sağlıklı, berrak, göz zevkine uygun bir yüzme ortamı sağlar

QUARDEX FLOCK SIVI

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


25 LT

10 LTLFS

    

Polimerik yapıda sarımtırak, topaklayıcı bir sıvıdır


TÜM KİMYASAL ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLDIR

QUARDEX PH DÜZENLEYİCİLER
PH DÜŞÜRÜCÜ (TOZ)

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


10 KG

25 KGLFS

QUARDEX  PH (- )  TOZ     (TOZ PH DÜRÜCÜ)

pH Düşürücü çeşitli nedenlerle havuz suyunda yükselen pH değerini düşürerek veya yükselterek ideal ölçüler olan 7,2 - 7,8 değerleri arasında muhafaza etmek amacı ile kullanılır.


QUARDEX  PH (_–) SIVI  (SIVI PH DÜŞÜRÜCÜ)

PH düşürücü beyaz toz asittir. Nakliye, depolama ve kullanımı daha kolay ve tehlikesizdir.


PH YÜKSELTİCİ (TOZ)

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


20 KG

10 KG
LFS

QUARDEX  PH (+) TOZ (TOZ PH YÜKSELTİCİ)

   

İnorganik ve bazik yapıda, beyaz granüler bir üründürph düşürücü
PH DÜRÜCÜRÜCÜ (SIVI)

ağırlık

Ürün özellikleri

Liste fiyatı


25 LT
LFS

PH düşürücü inorganik ve asidik yapıda sıvı bir üründür.ph düşürücü