BEDİR HAVUZCULUK

PROBLEM

NEDENİ

ÇÖZÜMÜ

A - BULANIK SU
      1 - Havuz suyu pH ' ı çok yüksek

      2 - Yosun oluşumu

      3 - Yetersiz sirkülasyon

      4 - Toplam alkalinitenin yüksek oluşu

      5 - Çözünmeyen dezenfektan artıklar

      6 - Yüzücülerin suda çözünebilir organik artıkları

      1 - Ph Düşürücü Kimyasalla Ph 'I Düşürün.
      2 - Yosun Öldürücü Kimyasal Ve Klorla Havuzunuzu Şoklayın.
      3 - Filtrasyon Sistemini Gözden Geçirin.
      4 - Ph Düşürücü Veya Tuzruhu Kullanarak alkaliniteyi Düşürün Yada Havuzu Kısmen Boşaltarak Taze Suyla Doldurun.
       5 - Kullandığınız Klor Türünü Daha İyi Çözünen Bir Tür İle Değiştirin.
       6 - Havuzunuzu Klorla Şoklayın.
       7 - Berraklaştırıcı / Topaklayıcı Kimyasal AjanKullanın.

B - HAVUZ SUYUNDA RENKLENME
      1 - Sudaki klor,suda mevcut istenmeyen mineralleri oksitleyerek gözle görülür renkli bileşiklere dönüştürür. Örneğin demir ve mangan mevcudiyeti suyun klorla birlikte kahverengi ve siyah renge dönüşmesine neden olur. Bakırın olması halinde,suyun rengi yeşile döner.
     2 - Yosun oluşumu
     3 - Toplam alkalinite ve pH'daki ani ve aşırı düşüşler.      1 - Yüzeylerde oluşan metal çökelti ve lekelerini gidermek için demir giderici bir ajan kullanılmalı -dır.Ardından filtrasyon sistemi en az 24 saat kesintisiz

çalıştırılmalıdır.Bu işleme yardımcı
olmak üzere havuzun klorla

şoklanması ve
uygun miktarda topaklayıcı / berraklaştırıcının kullanılması

faydalı olur.
     2 - Bkz. Aşağıdaki açıklama
     3 - pH ve alkalinite yükseltici kimyasal ajanlar kullanılarak pH dengelenmelidir.C - YOSUN
      1 - Yetersiz serbest klor bakiyesi
     2 - Günlük bakım programının
yetersizliği


      1 - Havuz suyu süper klorlama ile yada klorsuz şoklama ajanı ile şoklanmalıdır.
     2 - pH' ı 7,2 - 7,6 arasında

Dengeleyin.
     3 - Yosunlanan havuz

Duvarlarını  yosun fırçasıyla
fırçalayın.
     4 - Mevcut yosuna en uygun yosun öldürücü
kimyasalı kullanarak havuzunuzu şoklayın.
     5 - Ertesi gün dibe çöken ölü yosunları,vakum
süpürgesiyle temizleyin.
     6 - Yosunu önlemek için, havuzunuzda yosun
önleyici ve kloru düzenli olarak kullanın.
D - KÖPÜRME1 - Yüksek dozda yosun öldürücü ajan
kullanımı
2 - Suda çözünebilir organik kir
birikimi


      1 - Havuz suyu süper klorlama ile yada klorsuz
şoklama ajanı ile şoklanmalıdır.
     2 - pH' ı 7,2 - 7,6 arasında dengeleyin.
     3 - Yosunlanan havuz duvarlarını yosun fırçasıyla
fırçalayın.
     4 - Mevcut yosuna en uygun yosun öldürücü kimyasalı kullanarak havuzunuzu şoklayın.
     5 - Ertesi gün dibe çöken ölü yosunları,vakum
süpürgesiyle temizleyin.
     6 - Yosunu önlemek için, havuzunuzda yosun
önleyici ve kloru düzenli olarak kullanın

E - HAVUZ YÜZEYLERİNDE LEKELENMELER


      1 - Havuz suyunun pH ' ının düşük
olması nedeniyle metal havuz aksamının
korozyonu
    2 - Yüksek pH
    3 - Yüksek alkalinite
    4 - Suda çözünmüş metaller


      1 - pH' ı 7,2 - 7,6 değerine getirin.
     2 - Toplam alkaliniteyi ideal değerine getirin.
     3 - pH' ı, pH düşürücü veya tuzruhu ile düşürünveya havuzu kısmen boşaltarak taze suyla doldurun.
     4 - Havuz suyuna leke önleyici kimyasallar
katın.

F - KİREÇ ÇÖKELMESİ ( Havuz kaplama - sına, tesisat borularına, filtre ve ısıtıcılara kireç çökelmesi)

     1 - Havuz suyunun sert olmasından kaynaklanan mineral oluşumları.
    2 - Erimiş minerallerin birikimi.

     1 - Profesyonel havuz servisinize danışın.
    2 - pH' ı 7,2 - 7,6 değerlerine ayarlayın.
    3 - Toplam alkaliniteyi dengeleyin.
    4 - Sertlik stabilizatörü, kimyasal ajanG - YETERSİZ FİLTRASYON

     1 - Yosun oluşumu, yüzücü artıkları ve / veya suyun kimyasal dengesizliğinden kaynaklanan su debisinin azalması.
    2 - Kireç oluşumu
    3 - Güneş yağları

      2 Suyun kimyasal dengesini yeniden kurun.
( pH, toplam alkalinite ve sertlik )
     3 - Filtreyi temizleyin

      .4-düzelmezse filtre kumunu değiştirinH - GÖZDE İRRİTASYON / KLOR KOKUSU

     1 - Dengesiz pH, yosun öldürücü ajan
    2 - Kloraminler

     1 - pH' ı 7,2 - 7,6 değerine getirin.
    2 - Bağlı klor (kloramin) bileşiklerini, havuzu şok
klorlayarak veya klorsuz şoklama ajanı
kullanarak giderin.

I - TEST ALETİNDE KLOR DEĞERİ OKUNAMAMASI

     1 - Otomatik klorlayıcı kullanıldığında
filtrasyonun yeterince uzun süre çalıştırılmaması.
    2 - Havuz suyunun başlangıç klor
ihtiyacının fazla olması.
    3 - Stabilizatör ajan (siyanürik asit)
miktarında yetersizlik
    4 - Havuzun çok yoğun kullanımı
    5 - Bayat test ajanları

     1 - Filtrasyon sisteminin günlük çalışma süresini arttırın.
    2 -Havuza klor katıp tekrar test edin. Klor değeri okununcaya kadar işleme devam edin.
    3 - Stabilizatör atın.
    4 - Şoklama ajanı ile havuzu şoklayın.
    5 - Test ajanlarını değiştirin.
(Test ajanları her yıl değiştirilmelidir