BEDİR HAVUZCULUK

HAVUZ TESİSAT SİSTEMLERİ KURULUMU

HAVUZ TESİSATI UYGULAMA VE PROJE HESAPLARI

             Tesisat mühendisince yapılan ve ilgililere sunulan havuz tesisat ön projesi ve raporu çalışması,  mal sahibine olduğu kadar, plan, kesit ve detaylarla mimara, betonarme projesine yardımcı olacak tesisat ile ilgili bilgiler için inşaat mühendisine, havuzda yapılacak elektrik tesisatı için de elektrik mühendisine hitap eden bir çalışmadır.

Bu bilgi ve projedeki istekler tümü ile incelenerek, bu konu ile ilgili meslek sahiplerinden ortak görüş ve onay alınır. Yapılan bu çalışma ilgililer tarafından onaylandıktan sonra  uygulama proje ve hesap çalışmalarına geçilir.
              Bu plan, mimarisi kesinleşmiş bir havuzun tesisat paftası olacak ve havuzun içinde tüm cihazlar  gösterilecektir. Havuzun dip süzgecinin hesabı kontrol edilecek ve boyutları üzerine yazılacaktır.

Dip süzgecinin havuzdaki yeri planda gösterilecektir.

Havuzun besleme lülelerinin (nozulları) birbirine olan mesafeleri ile su yüzeyinden kaç milimetre aşağıya yerleştirileceği, beton geçme parçası ve nozul çapı işaretlenecektir. En önemlisi, besleme nozulunun oynak küresel başlığının hesaplanan delik çapı da yazılacaktır. Bu nozulların beton geçme parçaları ile beraber detayı verilecektir.

               Vakum nozul/nozulları, kaç adet hesap edilmişse, planda montaj yerleri gösterilecek ve keza beton geçme parçası ile nozulun çapı yazılacaktır.

               Su altı lambaları, havuzun duvarına gömülecek, su altı lambalarının aralıkları ve montaj kotları yazılacak, ayrıca lamba ampullerinin düşük voltajlı değeri ile Watt olarak gücü yazılacaktır. Lamba ile trafosunun montaj detayları da çizilecektir .

Havuzun kenar bordürü, mal sahibi ve/veya mimarın isteğine göre seçilmiş olmalıdır. Taşma sistemlerinden (üstten taşmalı, yandan savaklı veya skimmerli - yüzey sıyırıcılı) hangisi ise, detayı ona göre verilecektir.

Havuzun taşma sistemi, ızgaralı ise ızgaranın genişliği, tek veya çift geçme olacağı yazılır ve  ızgara ile birlikte alt kanalı da detaylandırılır. Havuz skimmerli ise, betonarme üzerindeki montaj yeri belirlenecek. Montaj yuvası için de detay verilecektir.  

                Bunlarla beraber, havuzun paslanmaz çelik kollu merdivenlerinin havuz çevresindeki yeri gösterilmeli, kaç basamaklı, ne tipte olacağı yazılmalıdır. Özel havuzda isteğe bağlı olarak betonarme merdiven de yapılabilir .  

Aksesuarlardan hangi cihaz isteniyorsa, özelliğine göre emniyet tedbiri alınır ve projede yeri gösterilir. Su akıntı pompası (jet stream) en yaygın kullanılandır.

Masaj nozulları, su kaydırağı, fiskiye, şelale de istenebilir. Bunların arasından seçilenlerin montaj yerleri, montaj kotları planda yerini almalı ve gerekli detay resimleri çizilmelidir.