BEDİR HAVUZCULUK

PH / SERBEST KLOR DOZLAMA SİSTEMLERİ

Kontrol PC

pH değeri ve klor konsantrasyonunu ölçme ve ayarlama panosu.


PC95 Enstrüman - pH 0 ÷ 14.0 / Klor 0 ÷ 5.0 ppm
Kendi kendini temizleme (Pt-Cu) amperometrik hücre
Ölçülecek suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilişkili kendi kendine kalibrasyon
pH sondası
• Sondanın kendi kendini kalibrasyonu ile sondanın kalite kontrolu
• Kendi kendini kalibrasyon için su akışını kapatmak için solenoid sübap
• Su giriş ağzında mekanik filtre
• Yüksek iletkenlik içeren version talep üzerine sunulabilir(örnek deniz suyu)