hazır havuz montajı

  

süs havuz yapımı

  

Yüzme havuz yapımı

  

hazır havuz sistemleri yüzme havuzları süs havuzlar site haritası
BEDİR HAVUZCULUK

HAVUZ PROJE TASARIM

PROJE ÇİZİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULARI

   1 -1      Havuzun Ölçüleri ve Büyüklükleri:           

-     Mimarisinde belirtilmiş olan havuzun kenar ölçüleri, çevre uzunluğu ve su yüzeyi alanı (Sh) belirlenir.

- Havuzun sığ ve derin bölgelerinin tespit edilmesi vasıtası ile bölge bölge toplam su hacmi hesaplanır (Vh). Bu değerler hesaplarda kullanılacaktır.

- Tramplensiz havuzun kenarından bir yüzücünün balıklama atlaması halinde, emniyetli su derinliği  sınırı  min.110 santimetredir; daha az olamaz. Havuz kenarına tramplen konulacaksa, tramplenin uzunluğuna ve yaylanmasına göre havuzun o bölgesine mahsus su derinliği ayrıca seçilir.

- Atlama kulesi bulunan havuzlarda derinlikler, havuzun mimari projesinin plan ve kesitlerinde yer alacaktır. ( Bu tür özellikler Gençlik ve Spor  Genel Müdürlüğünden  alınmalıdır .

- Genel kullanıma açık site ve otele ait gibi havuzlarda su derinliğinin en çok 135 santimetre olması                halinde  büyük emniyet getirecektir..

     

1-2     Havuzda nefeslenmek için Yüzücü Basamağı

            inşa etmek:


Yüzücülerin can güvenliği için havuzların uzun ve

derin kenarlarında, su derinliği 125 cm’den      

fazla olmamak kaydıyla duvarda basamak

yapılmalıdır. Bu basamaklar  8–10 cm. Genişlikte

olmalı ve betonarme inşaat sırasında havuz perdesi

o bölgede genişletilerek basamakla birlikte

dökülmelidir.

     

2.6       Havuzun Taşma Sistemi :


2.6.1     Denge tanklı (rezerv tanklı) sistem:

         Havuz suyunu filtrelemek amacı ile devrettiren pompa, debisinin bir kısmını veya tamamını      

denge tankından emerek filtreden geçirdikten sonra tekrar havuza basacak ve havuzu taşıracaktır.    Taşan su, havuzun en üst kodundan bir ızgaralı kanalla tekrar denge tankına tabii olarak akacaktır veya havuzun taşırılan suyu yandan savaklarla yine tabii akışla denge tankına gönderilecektir. Her

            iki halde de bir denge tankına yani havuzun yedek su deposuna (rezerv tanka) ihtiyacı vardır.     

            Denge tankının hacim hesabı da yapılarak mimara bildirilecektir.

    

     1.6.2      Satıh sıyırıcı  (skimmer)lı sistem:

 Gerek satıh sıyırıcılı gerekse üstten taşmalı sistemlerin

 mukayesesi yapılarak, bu havuz için,                   

 birinin diğerine göre avantajı veya dezavantajı mal s

ahibine ve mimara anlatılmalıdır.

  

     1.7      Pompa ve filtre odasının büyüklüğü:  

Havuz için gerekli olan filtreler, büyük hacimleri

ile odada çok yer kaplamaktadır. Filtreleri düzgünce

 ve yeterli aralıklarla, tekniğine uygun olarak

yerleştirince, oda boyutlarına rahatça sığmalıdır.

Filtrelere ilaveten;

- Asıl ve yedek pompalar; vana, boru ve kollektörleri; gerektiğinde bozulan  

- filtrelerin odadan çıkarılıp tekrar içeriye alınabileceği genişlikte inşa edilecek    

- olan iniş merdiveninin kaplayacağı alan; yağmur suları, atık veya dökülen  

- sular için yapılması gereken Rogarın kaplayacağı alan;

- dezenfeksiyon sisteminin konacağı bölüm; elektrik panosunun asılacağı yerin büyüklüğü dikkate alınmalı ve ölçekli bir planda izlenmelidir.

- Odanın tavan yüksekliği, kullanılacak filtrelerin tanımları baştan yapılmalıdır. Cihaz yükseklikleri  fazla olmasa bile odanın yüksekliği en az 190 cm. yapılmalıdır.

- Odaya iniş merdiveninin genişliği ve kapılar, filtrelerin geçmesine ilerisi de düşünülerek imkan vermelidir.

- Her filtrenin dolu ağırlığı mimara ve/veya inşaat mühendisine sunulmak üzere raporda    

- belirtilmelidir.                                        


   

1.7.1  Galeriler: Galeri 1 ve Galeri 2 Resimler

          Galeriler, havuzun büyüklüğüne göre, yapılacak boru vb

tesisatın, içerisine rahatça sığacağı ve aynı    yerde  insanın da

rahatça dolaşabileceği kadar büyüklükte, 75–150 cm genişlikte

ve en az 180 cm. yükseklikte olmalıdır.

         Galeriler, mecbur kalınmadıkça 180 cm.’den daha az

yükseklikte yapılmamalıdır.

         Galerilere, çok iyi tabii havalandırma sağlanması şarttır;

buna imkan bulunamıyorsa cebri  havalandırma  yapılmalıdır.

Bu istekler taraflarca  baştan bilinmelidir. Örneğin, su akıntı pompaları masaj amaçlı püskürtücüler, omuz duşları, tramplen, kaydırak, belki ilave süs fıskiyesi vb. istekler de  düşünülebilir.                                       


1.9         Havuzda Tercih Edilecek İç Kaplama ve Kenar;   

- Bordür Malzemesinin Cinsi ve Boyutları

Uygulama projesine geçmeden önce, duvar kalınlıklarına ve diğer ölçülere önemli etkiler yapabileceğinden dolayı bu seçimler de baştan yapılmalıdır. Bu husus mimarı ve mal sahibini ilgilendirmekle beraber, tesisat mühendisini de çalışmasındaki seçimlere karar verebilmesi  bakımından ilgilendiren bir konudur.

              Betonarme duvar genişlikleri, su yüzeyinden 125 cm. aşağısına kadar, duvar sıvası ve kaplama    

  dahil en çok 25 cm. kalınlıkta yapılmalıdır (inşaat mühendisi bu konuya çare bulmalıdır). Böylece    

  havuzun kenar bordürüne ve beton geçme parçalarına kolay çözüm sağlanacaktır.     

  Havuz kaplama malzemelerinde su emmeyen cinsler tercih edilmelidir. Kabul edilebilir su emme    

  oranı, malzeme ağırlığının % 0,3’ünü geçmemelidir.

              Prensip olarak kir tutmaması için havuzun iç kaplaması kaygan yüzeyli olmamalı, fakat gezinti    

              bölgeleri ıslandığında kayganlık yapmayacak türde malzemeden yapılmalıdır.


Büyütmek için resmi tıklayınız

Büyütmek için resmi tıklayınız

Ctx-dezenfektanlar

Ctx-ph düzenleyiciler

Ctx-çöktürücüler

Ctx-yosun önleyiciler

AVRUPA KİMYASALLAR

    havuz ekipmanları satışı

  

robotlar

Ozon gazı ile dezenfeksiyon

Tuz ile dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon sistemleri

Ph düzenleyiciler

çöktürücüler

Yosun önleyiciler

dezenfektanlar

KİMYASALLAR

Dolphin prox2 model robot

Indigo model robot

Cyberbanut nt model robot

pompalar

Döküm santrifüj pomplaar

Plastik santrifüj pompalar

Sirkülasyon pompaları

Dolphin maxi 2*2 robot

Dynamic plus model robot

Proje çizim örneklerini görmek için tıklayınz

havuz merdivenleri havuz robotları havuz kimyasalları pompalar filtreler havuz ısıtma sistemleri elektrikli ekipmanlar olimpik havuz ekipmanları pvc fittings taşma ızgaraları fırçalar havuz test aletleri süs havuz ekipmanları kaydıraklar havuz kaplama ürünleri tutamaklar